Uitspraken

Resultaten

10 van 76 resultaten weergegeven

De school heeft onvoldoende onderzocht of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van twee aangemelde leerlingen.

Datum: 22 september 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106841

De school van aanmelding kan een leerling niet weigeren vanwege de vereiste intensieve begeleiding als onvoldoende is onderzocht wat zijn ondersteuningsbehoefte is, ook al ligt er een aanbod van een andere school.

Datum: 12 augustus 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106816

Een school voor voortgezet onderwijs mag bij de beoordeling van de toelating van een leerling niet voorbijgaan aan het advies van de basisschool.

Datum: 10 augustus 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106858

De beslissing dat de leerling vanwege zijn onderwijs- en begeleidingsbehoefte niet kan worden toegelaten kan pas worden genomen na gedegen onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 27 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106865

De vmbo-school mocht de leerling weigeren, omdat de ouders onvoldoende gegevens over zijn ondersteuningsbehoefte hadden verstrekt.

Datum: 24 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106807

Praktijkschool voldoet niet aan haar zorgplicht, omdat zij weigert de leerling toe te laten terwijl zij geen andere school bereid gevonden heeft de leerling wel toe te laten.

Datum: 22 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106822

Een school voor voortgezet onderwijs mag bij aanmelding van een leerling uit groep 8 onderzoek doen naar zijn ondersteuningsbehoefte.

Datum: 30 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106772

De school die toelating weigert omdat in het schoolondersteuningsprofiel staat dat leerlingen met ODD niet worden aangenomen, voldoet niet aan haar plicht tot onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 30 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106682

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs.

Datum: 13 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106669

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht.

Datum: 09 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106607