Uitspraken

Resultaten

10 van 239 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft geen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en haar begeleidingsmogelijkheden onvoldoende ingezet.

Datum: 29 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007756

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 19 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007955

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007690

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte en onvoldoende verbeterde schoolresultaten.

Datum: 14 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007294

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 24 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005347

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Datum: 22 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005314

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003433

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004951

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering leerling van een cluster 2 school. Verzoeken ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 mei 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000760

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering leerling van een cluster 2 school. Verzoeken ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000760