Uitspraken

Resultaten

10 van 4202 resultaten weergegeven

Klacht over de Veilig Thuismelding deels gegrond. Klachten over plaatsing op observatiegroep, ingezette hulp, advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door school ongegrond.

Datum: 07 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002311

Klacht over terugkeer leerkracht, die een relatie met de moeder van beide leerlingen heeft, ongegrond. De terugkeer van de leerkracht is van voldoende waarborgen voorzien.

Datum: 06 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021008614

Bezwaar tegen indeling als Onderwijsassistent B (schaal 5) is gegrond. De werkzaamheden rechtvaardigen een indeling in een functie op het niveau van schaal 7.

Datum: 05 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021008416

Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven omdat de leerling binnen het vso de ondersteuning zal ontvangen die hij nodig heeft.

Datum: 01 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021013107

Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven, omdat de leerling op dit moment het meest gebaat is bij onderwijs op het vso.

Datum: 01 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021013003

Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109176

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 28 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021015115

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven omdat het so passend is.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021010099

Klacht over niet bevorderen leerling ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 28 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011518

Nalevingsverzoek overlegverplichting RvT en GMR gegrond. Overige nalevingsverzoeken en adviesgeschil niet-ontvankelijk.

Datum: 23 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 20210002113