Uitspraken

Resultaten

10 van 395 resultaten weergegeven

Nalevingsverzoeken afgewezen en een nalevingsverzoek niet-ontvankelijk. Correctie van informatie niet nodig voor vervullen taak MR en voor nalevingsverzoek is geen ruimte als specifieke bepaling uit de wet toegepast kan worden.

Datum: 26 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021010726

Nalevingsverzoek overlegverplichting RvT en GMR gegrond. Overige nalevingsverzoeken en adviesgeschil niet-ontvankelijk.

Datum: 23 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021002113

Instemmingsgeschil over functiebeschrijvingen logopedist en orthopedagoog. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat de (P)MR in redelijkheid heeft kunnen komen tot onthouding van de instemming.

Datum: 03 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021007525

Instemmingsgeschillen in vereenvoudigde behandeling. De verzoeken van de OMR zijn kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond.

Datum: 15 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021009175

Adviesgeschil over benoeming rector. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 30 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021002080

Adviesgeschil over opheffing school. Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109550

Instemmingsgeschil over vaststelling van het ondersteuningsplan 2020-2024. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat het plan onvoldoende concrete inhoudelijke invulling kent.

Datum: 22 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109378

Nalevingsgeschil over verkiezing van leden van de medezeggenschapsraad. Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de wet geen ruimte biedt voor niet verkozen leden van de MR om een geschil in te dienen.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109468

Adviesgeschil over besluit tot opstarten van een tweede dependance. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het bevoegd gezag nog geen besluit heeft genomen. Overweging ten overvloede door de Commissie. (zie ook 109297)

Datum: 07 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109288

Instemmingsgeschil over de regeling van de gevolgen voor ouders en personeel van het oprichten van een tweede dependance van de school. Het bevoegd gezag krijgt toestemming het besluit te nemen. (zie ook 109288)

Datum: 07 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109297