Uitspraken

Resultaten

10 van 396 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De ernst van de misdraging door de leerling rechtvaardigt verwijdering.

Datum: 15 juni 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022029602

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de actuele ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderzocht.

Datum: 02 juni 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022028777

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Wangedrag van de ouders heeft geleid tot onveiligheid op de school. De verwijdering is redelijk vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen school en ouders.

Datum: 30 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022027721

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is op intensievere begeleiding aangewezen dan de school kan bieden.

Datum: 17 mei 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024619

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is aangewezen op een andere onderwijssetting (dagbesteding) en een ander type begeleiding dan de school kan bieden.

Datum: 09 mei 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024982

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld volgens de wetgeving over passend onderwijs.

Datum: 03 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022025114

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid tot het besluit komen om de leerling te verwijderen vanwege de ernst van het gedrag.

Datum: 02 mei 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022026765

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Het belang van een eindexamenleerling weegt in dit geval zwaarder dan dat van de school.

Datum: 28 april 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024620

Geschil over verwijdering. De school mocht de leerling niet verwijderen, omdat de toedracht van het incident en het aandeel van de leerling bij het incident niet zijn onderzocht en daarom ook niet vast zijn komen te staan.

Datum: 22 april 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024091

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Datum: 20 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022020693