Uitspraken

Resultaten

10 van 370 resultaten weergegeven

Geschil weigering toelating. Verzoek gegrond. De leerling wordt niet toegelaten omdat in de groep al twee leerlingen met een arrangement zitten en dit verdraagt zich niet met de uitgangspunten van het passend onderwijs.

Datum: 26 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007888

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderzocht om tot het besluit te komen de leerling niet tot de school toe te laten.

Datum: 20 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004984

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 19 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007955

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007690

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte en onvoldoende verbeterde schoolresultaten.

Datum: 14 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007294

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is inmiddels toegelaten tot de school.

Datum: 08 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021009043

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 24 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005347

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had onderzoek moeten doen naar het gedrag van de leerling om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 23 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021006106

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Datum: 22 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005314

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003433