Uitspraken

Resultaten

10 van 370 resultaten weergegeven

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond, want het opp is niet tijdig opgesteld en voldoet niet aan de wettelijke eisen.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109423

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat zij twee keer is blijven zitten.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109428

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan de zeer intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft om weer aan het reguliere onderwijsproces deel te kunnen nemen niet bieden.

Datum: 19 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109357

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De regie bij de school ontbreekt, er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het gedrag van de leerling en een ontwikkelingsperspectief (opp) ontbreekt.

Datum: 09 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109324

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 09 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109380

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school is op dit moment niet de passende school die de vereiste ondersteuning aan de leerling kan bieden.

Datum: 08 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109342

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is niet tijdig een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen en het is onvoldoende duidelijk welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Datum: 06 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109401

Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond.

Datum: 06 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109337

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. Het verwijderingsbesluit is zowel op inhoud als op formele gronden juist.

Datum: 30 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109393

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. School voor praktijkonderwijs moet bij een aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109390