Uitspraken

Resultaten

10 van 756 resultaten weergegeven

Terugplaatsing in functie docent LB is onthouding van promotie; terugplaatsing is niet redelijk omdat niet gebleken is dat niet voldaan is aan de functievereisten docent LD.

Datum: 23 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107363

Een zij-instromer die per eerste schooldag ná 1-8-2014 is benoemd en het hele schooljaar lesgaf, heeft redelijkerwijze recht op het entreerecht.

Datum: 21 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107458

De berisping wegens grensoverschrijdend gedrag houdt geen stand omdat het daaraan ten grondslag gelegde schofferen van een leidinggevende, niet is komen vast te staan.

Datum: 20 december 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107326

Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 20 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107398

De disciplinaire overplaatsing kan geen stand houden omdat de feiten die de werkgever aan het plichtsverzuim ten grondslag heeft gelegd, niet zijn komen vast te staan.

Datum: 7 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107124

De disciplinaire overplaatsing kan geen stand houden omdat de feiten die de werkgever aan het plichtsverzuim ten grondslag heeft gelegd, niet zijn komen vast te staan.

Datum: 7 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107126

De berisping is niet gerechtvaardigd, omdat de werkgever in korte tijd een fors aantal ingrijpende maatregelen op de werknemer heeft ingezet. De opgelegde schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107156

De opgelegde schorsing houdt geen stand, omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 22 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107172

Uitspraak voor zover er nog een ontslagbesluit zou zijn: het ontslag wegens arbeidsongeschiktheid kan niet in stand blijven, omdat herstel binnen 26 weken na het ontslagbesluit niet uitgesloten was.

Datum: 6 juni 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106879

Het beroep tegen een gedeeltelijke vernietiging van een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst is niet-ontvankelijk, omdat dit geen voor beroep vatbare beslissing is.

Datum: 15 maart 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107038