Uitspraken

Resultaten

10 van 102 resultaten weergegeven

Klacht over informatie aan gescheiden ouder ongegrond, omdat de school correct heeft gecommuniceerd over een incident.

Datum: 14 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016435

Klacht over verstrekken van informatie aan gescheiden ouder is gegrond. De school had naast de rapporten van de zoon, ook de rapporten van de dochter moeten verstrekken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009340

Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109567

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder ongegrond. De school mocht de informatie vanwege de leeftijd van de leerling niet verstrekken.

Datum: 19 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000397

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder. De school moet in de belangenafweging duidelijk maken waarom het belang van de leerling zich tegen informatieverstrekking verzet.

Datum: 22 april 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109689

Klacht over informatieverstrekking aan ouders zonder gezag ongegrond. De school voldoet ruimschoots aan haar informatieverplichting.

Datum: 24 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109471

Klacht over gespreksverslag is ongegrond. Het is niet aannemelijk gemaakt dat de inhoud van een gespreksverslag onjuist of onzorgvuldig is.

Datum: 24 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109515

Klacht over informatieverstrekking ongegrond. De school heeft zorgvuldig en juist gehandeld bij de informatieverstrekking aan een gescheiden vader zonder gezag.

Datum: 23 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Publicatienummer: 109655

Klacht over informatieverstrekking van school aan vader met ouderlijk gezag en klacht over inhoud leerlingdossier gegrond. De school had zich actiever moeten opstellen om de vader van informatie over zijn zoon te voorzien.

Datum: 03 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109509

Klacht over informatieverstrekking ongegrond. De vader zonder ouderlijk gezag heeft geen recht op toegang tot de communicatie-app van de school.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109520