Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over weigeren van informatieverstrekking aan een vader zonder ouderlijk gezag.

Datum: 28 februari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107951

Klacht over communicatie en leerlingdossier. De school mag na een zorgvuldige belangenafweging besluiten maar beperkt te communiceren met een ouder.

Datum: 22 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107917

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. School heeft conform het protocol gehandeld en beide ouders geïnformeerd over de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 17 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107472

Klacht over discriminatie en informatieverstrekking aan gescheiden ouder. School heeft de vader correct geïnformeerd; geen sprake van discriminatie.

Datum: 15 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107585

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouder. Een school mag afgaan op de adviezen van een gezinsvoogd.

Datum: 30 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107608

School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot.

Datum: 22 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107679

Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107620

School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107557

School informeert gescheiden ouder adequaat over zijn kinderen.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107539

Een school moet de niet-gezaghebbende ouder die daar om verzoekt, informatie verstrekken over belangrijke zaken die de persoon, verzorging of opvoeding van het kind betreffen.

Datum: 11 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107548