Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders; PO

Datum: 10 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106455

Klacht over het ongeopend retour sturen van een brief en over het niet verstrekken van inlogcodes voor schoolfoto's; PO

Datum: 21 augustus 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106212

Klacht over informatieplicht aan gescheiden ouders, inschrijving van leerling en handelen in strijd met diens belangen; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106217

Klacht over informatieverstrekking aan ouder; PO

Datum: 12 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106067

Beslissing op bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring; PO

Datum: 04 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106075

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders; PO

Datum: 16 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105996

Klacht over informatieverstrekking aan derden, over informeren van ouders over vorderingen/welbevinden, over niet volledig/niet tijdig verstrekken van leerlingdossiers, over niet welkom zijn van leerlingen en over het schoolgebouw; PO

Datum: 05 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105668

Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

Datum: 15 mei 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105698

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouder en bejegening door de directeur; PO

Datum: 10 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105676

Klacht over voeren van aparte oudergesprekken met gescheiden ouders en over partijdigheid van de school; PO

Datum: 18 maart 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105683