Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over informatievoorziening en communicatie door school en over de klacht; VO

Datum: 22 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104950

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Klacht over omgang met gescheiden ouders; informatie aan Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 24 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104842

Klacht gescheiden vader over begeleiding zoon en communicatie; PO

Datum: 11 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104800

Klacht over uitlatingen van bestuur en school aan derden; SO

Datum: 07 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104779

Klacht van ouders over communicatie en klachtbehandeling; VO

Datum: 08 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104563

Klacht over weigering verstrekking volledig leerlingdossier en partijdige opstelling school in conflict gescheiden ouders; PO

Datum: 11 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104548

Klacht gescheiden ouder over begeleiding en over informatievoorziening - VO

Datum: 14 april 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104472

Klacht over het niet verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder; PO

Datum: 15 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104416

Gescheiden vader klaagt erover dat de school zijn dochter zonder zijn toestemming heeft toegelaten tot een kennismakingsmiddag; PO

Datum: 19 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104169