Uitspraken

Resultaten

10 van 230 resultaten weergegeven

Klacht over totstandkoming cijfer voor een praktijkopdracht ongegrond. Klacht over afhandeling bezwaar tegen het cijfer en klacht over het niet geven van toegang tot Teams-account van de leerling gegrond.

Datum: 11 mei 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019768

Klacht over onjuiste informatieverstrekking en klachtafhandeling deels gegrond. Het samenwerkingsverband had de klacht over de verstrekte informatie zorgvuldiger moeten behandelen.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022007426

Klacht over totstandkoming cijfer en behandeling van beroep hierover bij de examencommissie gegrond. De docent had moeten communiceren dat sprake was van een voorlopig cijfer.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010792

Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109176

Klacht over lief en leed beleid niet-ontvankelijk. De ex-werknemer heeft geen bijzonder belang bij behandeling van de klacht.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109648

Klacht over onder meer begeleiding, een melding bij Veilig Thuis en klachtbehandeling. De school had beter moeten motiveren waarom de leerling niet aan de digitale individuele begeleiding mocht deelnemen.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109472

Klacht over onvoldoende begeleiding en ondersteuning op het gebied van taal en dyslexie. De school heeft voldoende ondersteuning geboden.

Datum: 25 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109588

Klacht over de beoordeling van een praktijkopdracht ongegrond. Van een 4 havo-leerling mag worden verwacht dat essentiële onderdelen in een praktijkopdracht worden opgenomen.

Datum: 18 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109361

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie neemt de klacht niet meer in behandeling, omdat het schoolbestuur de klacht al gegrond heeft verklaard.

Datum: 16 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109521