Uitspraken

Resultaten

10 van 81 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld volgens de wetgeving over passend onderwijs.

Datum: 03 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022025114

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering. Verzoek gegrond. Het opp voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Ook krijgt de leerling maar 8 uur per week les, zonder dat is voldaan aan de vereisten voor afwijking van de onderwijstijd.

Datum: 11 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022022012

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft de wezenlijke onderdelen van het opp met ouders gedeeld en regelmatig besproken.

Datum: 07 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021649

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen vasthouden aan haar uitleg over het mondeling herkansen van toetsen en aan de beschreven uitstroombestemming.

Datum: 29 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021583

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende overleg met verzoekster gevoerd en kon in redelijkheid uitgaan van de uitstroombestemming van de leerling zoals neergelegd in het opp.

Datum: 21 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021385

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om met ouders op overeenstemming gericht overleg (oogo) te voeren.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022019372

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft in de procedure om tot een ontwikkelingsperspectief te komen niet gehandeld conform de regels van passend onderwijs.

Datum: 27 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022018844

Geschil over vast- en bijstelling ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk. Het bezwaar tegen het verzoek deels gegrond, omdat geen sprake van kennelijkheid is.

Datum: 17 december 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014422

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om met verzoekster op overeenstemming gericht overleg (oogo) te voeren.

Datum: 17 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014059

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond. Het opp is niet in overleg met ouders geëvalueerd en bijgesteld naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011782