Uitspraken

Resultaten

10 van 86 resultaten weergegeven

Geschil over weigering toelating leerling met Downsyndroom tot reguliere vo-school. Weigering is redelijk, maar de school had met ouders moeten bespreken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 20 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107835

Geschil toelating. De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt bij de school van aanmelding die de zorgplicht heeft.

Datum: 31 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107871

De school mag een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren, als niet met de ouders is besproken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 04 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107793

De zorgplicht voor het vinden van een andere passende school rust op de school van aanmelding, ook als de leerling nog staat ingeschreven bij een andere school.

Datum: 28 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107766

Een schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten een leerling op basis van het afgesproken plaatsingssysteem niet toe te laten tot de school van eerste voorkeur.

Datum: 02 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107779

De reguliere vo-school kan het onderzoek naar de toelating van een leerling uit het praktijkonderwijs beperken tot de adviezen van het samenwerkingsverband en de praktijkschool, maar moet hierover wel overleg met de ouders voeren.

Datum: 07 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107697

School kan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren zonder voldoende onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ook is overleg nodig met de ouders over welke school het meest passend is.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107682

Bij de beslissing over toelating moet een school zelf de extra ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de school onderzoeken.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107638

Door tijdsdruk bij de toelatingsprocedure, is het voorstelbaar dat ouders zich onder druk gezet voelden.

Datum: 23 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107602

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107515 (gevoegd met 107516)