Uitspraken

Resultaten

10 van 86 resultaten weergegeven

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107516 (gevoegd met 107515)

Een schoolbestuur mag een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren als er geen nader onderzoek is verricht en geen andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten.

Datum: 15 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107538

Een school mag de toelating van een leerling niet weigeren als niet eerst een andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 31 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107400

Ook bij lokale afspraken over een matchings- en plaatsingsprocedure moet het schoolbestuur informatie geven over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om een leerling niet toe te laten.

Datum: 28 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107284

Een school kan een leerling niet inschrijven als zij ervan op de hoogte is dat een gescheiden ouder met ouderlijk gezag daar bezwaar tegen heeft.

Datum: 28 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107204

Na weigering toelating is een directe terugverwijzing naar de oude school uit oogpunt van de zorgplicht niet passend.

Datum: 16 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107347

School kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren als onvoldoende onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. De zorgplicht houdt mede in dat een andere school concreet bereid is de leerling toe te laten

Datum: 12 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107332

De school hoeft de aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet toe te laten als de groepen vol zitten en de leerling door zijn positie op de wachtlijst nog niet aan de beurt is om geplaatst te worden.

Datum: 12 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107293

School moet de ouder erop wijzen dat voor het vinden van een andere passende school haar medewerking nodig is.

Datum: 26 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107287

Reguliere vo-school mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte weigeren, omdat de leerling niet voldoet aan het vereiste minimale onderwijsniveau voor toelating tot de school.

Datum: 08 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107235