Uitspraken

Resultaten

10 van 4176 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft geen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en haar begeleidingsmogelijkheden onvoldoende ingezet.

Datum: 29 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007756

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 28 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011254

Geschil weigering toelating. Verzoek gegrond. De leerling wordt niet toegelaten omdat in de groep al twee leerlingen met een arrangement zitten en dit verdraagt zich niet met de uitgangspunten van het passend onderwijs.

Datum: 26 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007888

Klacht over een angstcultuur op school, pesten en de wijze van omgang met persoonsgegevens ongegrond.

Datum: 23 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109542

Klacht over schooladvies en niet laten doubleren van leerling ongegrond.

Datum: 22 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021004423

Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Datum: 21 juli 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002278

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderzocht om tot het besluit te komen de leerling niet tot de school toe te laten.

Datum: 20 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004984

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 20 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010264

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 19 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007955

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder ongegrond. De school mocht de informatie vanwege de leeftijd van de leerling niet verstrekken.

Datum: 19 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000397