Uitspraken

Resultaten

10 van 4281 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel ongegrond omdat daar voldoende reden voor was.

Datum: 22 december 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021012607

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk. Klacht over decaan ongegrond. Het is niet vast komen te staan dat de inbreng van de decaan ertoe leidde dat het vavo de leerling niet toeliet.

Datum: 22 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109679

Klacht over afnemen op corona zelftest op school gegrond. De school had eerder de ouders over het afnemen van de zelftest moeten informeren en daarbij nadrukkelijker moeten aangeven dat het afnemen van de zelftest vrijwillig was.

Datum: 22 december 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021013004

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso) voor de duur van drie jaar. De tlv kan in stand blijven.

Datum: 20 december 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021017096

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende de regie genomen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het vinden van een passende onderwijssetting.

Datum: 17 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015974

Klacht over het ongedaan maken van het ontwikkelingsperspectief kennelijk niet-ontvankelijk, omdat deze te laat is ingediend. Klacht over bejegening door mentor en optreden door school tegen de leerling ongegrond.

Datum: 17 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009934

Klacht over onveilig schoolklimaat en aanpak veiligheidsmelding ongegrond. Beleidsmatig en feitelijk is sprake van een veilige school. Het incident is voldoende adequaat aangepakt.

Datum: 16 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011551

Bezwaar tegen de indeling Algemeen Ondersteunend Medewerker B (schaal 4) is ongegrond. De werkzaamheden sluiten voldoende aan op de uitgereikte, generieke functiebeschrijving.

Datum: 15 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021014357

Klacht over mondkapjesplicht op school kennelijk ongegrond. School en schoolbestuur geven uitvoering aan coronamaatregelen en beleid van het kabinet. De Commissie doet geen uitspraak over de rechtvaardigheid van het coronabeleid van de overheid.

Datum: 15 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021019834

Bezwaar tegen een vermeende overplaatsing niet-ontvankelijk omdat sprake is van verplaatsing binnen dezelfde instelling.

Datum: 10 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 2021014687