Uitspraken

Resultaten

10 van 4346 resultaten weergegeven

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verleend. De werkgever heeft voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden voor de werknemer zijn.

Datum: 19 november 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021016204

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om met verzoekster op overeenstemming gericht overleg (oogo) te voeren.

Datum: 17 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014059

Klacht over voorlopig schooladvies vmbo-t ongegrond. Het advies komt overeen met de ontwikkeling die de leerling de afgelopen jaren doormaakt.

Datum: 15 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021015445

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al geruime tijd geleden is komen te vervallen.

Datum: 12 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021014686

Beroep tegen berisping gegrond. Door omstandigheden waaronder het verzuim is gepleegd en de rol van de werkgever hierin, was een maatregel niet op zijn plaats.

Datum: 12 november 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021008680

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven omdat so cluster 3 passend voor de leerling is.

Datum: 11 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021016072

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft de leerling wegens onvoldoende resultaten mogen verwijderen.

Datum: 05 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014554

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld conform de regels van passend onderwijs.

Datum: 29 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013465

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen naar 6 vwo.

Datum: 27 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021012675

Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). Het besluit kan in stand blijven omdat binnen het sbo aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voldaan.

Datum: 27 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021014653