Uitspraken

Resultaten

10 van 4382 resultaten weergegeven

Geschil over toepassing cao mbo. Werkgever past de cao mbo niet goed toe door werknemer na een gedwongen herplaatsing geen toelage toe te kennen.

Datum: 15 april 2022
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 2022017722

Klacht over aanpak incident op school en communicatie met gescheiden ouder. Er is geen sprake van een communicatieverbod maar van een regieafspraak.

Datum: 14 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016930

Klacht over het weigeren van klassikale les aan een leerling op de maandagen ongegrond. De school had goede redenen om de leerling op maandagen te begeleiden buiten de klas.

Datum: 12 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020065

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering. Verzoek gegrond. Het opp voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Ook krijgt de leerling maar 8 uur per week les, zonder dat is voldaan aan de vereisten voor afwijking van de onderwijstijd.

Datum: 11 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022022012

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft de wezenlijke onderdelen van het opp met ouders gedeeld en regelmatig besproken.

Datum: 07 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021649

Klacht over verdeling van begeleidingsuren niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten die primair betrekking hebben op de rechtspositie.

Datum: 06 april 2022
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022024388

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De leerling heeft structureel meer begeleiding nodig op verschillende vakgebieden dan binnen het regulier onderwijs kan worden geboden.

Datum: 06 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022024784

Instemmingsgeschil over besluit tot vaststelling van vaste tijden waarop het onderwijspersoneel aanwezig moet zijn op school. De PMR heeft de nietigheid van het besluit terecht ingeroepen.

Datum: 04 april 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022020824

Klacht over onveilig schoolklimaat, aanpak sexting, melding Veilig Thuis en privacy is gedeeltelijk gegrond.

Datum: 01 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022021913

Bezwaar tegen de indeling Docent/Onderzoeker 2 ongegrond omdat de verschillende werkzaamheden het niveau van de functie niet overstijgen.

Datum: 01 april 2022
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 2022014488