Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Klacht gegrond over te weinig onderwijs in de periode tijdens de coronacrisis dat de scholen voor 50% van de onderwijstijd onderwijs op school moesten verzorgen. De school heeft geen zwaarwegende redenen gegeven waarom er geen 50% onderwijs werd verzorgd.

Datum: 30 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109279

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven

Datum: 27 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109448

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso) voor de duur van één jaar. De tlv kan in stand blijven.

Datum: 27 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109456

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan de intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft om aan het reguliere onderwijsproces deel te kunnen nemen niet langer bieden.

Datum: 27 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109454

Klacht over het niet meer verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag ongegrond. Het belang van de leerling verzet zich tegen het verstrekken van informatie.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109181

Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109358

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond. Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring en voor de hierbij behorende gegevensverwerking is geen toestemming van de ouder nodig.

Datum: 24 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109549

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Dyslexieonderzoek en -begeleiding is voor de doelgroep van de school niet zinvol en de uitstroombestemming is onderbouwd.

Datum: 20 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109396

Klacht over doubleren leerling en communicatie ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te laten doubleren.

Datum: 20 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109360

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv pro). De tlv kan niet in stand blijven omdat niet duidelijk is of de leerling op praktijkonderwijs is aangewezen.

Datum: 19 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109457