Uitspraken

Resultaten

10 van 3917 resultaten weergegeven

Beroep tegen drie schorsingen werknemer deels (on)gegrond. Twee schorsingen zijn op formele gronden onjuist; een schorsing houdt stand.

Datum: 13 mei 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109096/109149

Beroep tegen vermeende schorsing als ordemaatregel niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een schorsing.

Datum: 6 mei 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109101

Beroepen tegen schorsing als disciplinaire maatregel en verlenging daarvan gegrond omdat de werkgever de verweerprocedure niet heeft gevolgd.

Datum: 4 mei 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109089/109097

Instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden. Afwijzing van de verzoeken van de personeelsgeleding van de GMR.

Datum: 24 april 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109086

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 15 april 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108927

Beroep tegen overplaatsing ongegrond: de werknemer is vanwege formatietekort op basis van objectieve criteria binnen de functiegroep aangewezen als overplaatsingskandidaat.

Datum: 15 april 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109065

Verzoek om opheffing van een schorsing afgewezen. De werkgever dient zijn onderzoek ongestoord af te kunnen ronden.

Datum: 14 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109229

Klacht over niet bevorderen gedeeltelijk gegrond. De procedure die tot de beslissing heeft geleid is niet zorgvuldig verlopen. Desondanks is de student terecht niet bevorderd.

Datum: 8 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109132

Klacht over begeleiding ongegrond. De school heeft de leerling voldoende begeleiding en ondersteuning geboden.

Datum: 7 april 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109012

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Geen sprake van verwijderingsgeschil. Verzoek gegrond. Aan observatieplaatsing op het speciaal basisonderwijs dient een ontwikkelingsperspectief (opp) ten grondslag te liggen.

Datum: 7 april 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109137