Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat zij twee keer is blijven zitten.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109428

Klacht over weigering gebruik telraam bij toets ongegrond. Het gebruik van een telraam kan afbreuk doen aan het toetsen van de vaardigheden van de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109271

Klacht over de veiligheid in de klas, de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie hierover ongegrond.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109257

Klacht over tonen van een filmpje over oproepen van geesten. Wanneer ouders aangeven dat een leerling last heeft van het getoonde beeldmateriaal, wordt van de school verwacht in gesprek te gaan met de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109172

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan de zeer intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft om weer aan het reguliere onderwijsproces deel te kunnen nemen niet bieden.

Datum: 19 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109357

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het reguliere onderwijs.

Datum: 16 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109416

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 16 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109329

Klacht over schorsing van leerling gegrond. De school mag de schorsing niet baseren op het gedrag van de moeder en moet een kenbare belangenafweging maken.

Datum: 14 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109270

Klacht over plaatsing op tussenvoorziening, schorsing en melding Veilig Thuis deels gegrond. Inhoudelijk gezien heeft de school in redelijkheid de bestreden beslissingen kunnen nemen.

Datum: 13 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109211

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109462