Uitspraken

Resultaten

10 van 4281 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven omdat het so passend is.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021010099

Klacht over niet bevorderen leerling ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 27 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011518

Nalevingsverzoek overlegverplichting RvT en GMR gegrond. Overige nalevingsverzoeken en adviesgeschil niet-ontvankelijk.

Datum: 23 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021002113

Klacht van werknemers kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 21 september 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021013399/2021013400/2021013401

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 17 september 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021010066

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Het ontwikkelingsperspectief (opp) is niet cyclisch geëvalueerd en bijgesteld, het samenwerkingsverband is niet ingeschakeld en de school heeft onvoldoende geprobeerd de vertrouwensbreuk te herstellen.

Datum: 10 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021009967

Beroep tegen een disciplinaire overplaatsing niet-ontvankelijk. De overplaatsing heeft geen disciplinair karakter.

Datum: 10 september 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 2021001750

Bezwaar tegen waardering functie medewerker administratief & secretarieel A ongegrond.

Datum: 08 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021001156

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 07 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021008482

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Beslissing is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 06 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010957