Uitspraken

Resultaten

10 van 3804 resultaten weergegeven

Klacht over dat de school heeft bijgedragen aan negatieve beeldvorming over de leerling is ongegrond.

Datum: 18 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108767

Bezwaar tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; er was voldoende reden om een onderzoek in te stellen en daarbij was de aanwezigheid van de werknemer op school niet gewenst.

Datum: 18 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 108890

Beroep tegen overplaatsing in het kader van re-integratie is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van overplaatsing in de zin van de cao.

Datum: 15 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108760

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk; bezwaar daartegen ongegrond. De gewraakte handeling van de directeur treft niet de klagende ouder. De ouder heeft ook niet tijdig nadere informatie verschaft.

Datum: 11 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108840

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is ongegrond. De ondersteuningsbehoeften overstijgen de mogelijkheden van de school.

Datum: 11 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108898

Klacht over niet bevorderen en een te laag cijfer voor een werkstuk ongegrond. Het besluit is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 10 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108891

Bezwaar tegen korte duur van de toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband moet motiveren waarom zij een tlv afgeeft met een kortere duur dan aangevraagd.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108854

Nalevingsgeschillen over verkiezingen deelraad (DR) en schorsing DR-leden.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108825/108904/108867 - 19.12

Klacht over onveilige schoolomgeving en begeleiding ongegrond. De school heeft adequate maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108752

Bezwaar tegen korte duur van de toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband moet motiveren waarom zij een tlv afgeeft met een kortere duur dan aangevraagd.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108827