Uitspraken

Resultaten

10 van 3917 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping gegrond. Geen sprake van vaststaande feiten die plichtsverzuim opleveren. Bovendien lijkt sprake te zijn van een mogelijke functioneringsproblematiek.

Datum: 6 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109081

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De beslissing is inhoudelijk juist mits voorzien van een daadkrachtige motivering.

Datum: 1 april 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109130

Klacht over verwijdering student ongegrond. Interne klachtencommissie handelt niet juist door termijn van indiening klacht na voorval te beperken tot drie maanden.

Datum: 1 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108989

Klacht over afleggen verklaring aan politie ongegrond. De intern begeleider mag meewerken aan een politieonderzoek.

Datum: 24 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109074

Verzoek over voorgenomen verwijdering gegrond. Weliswaar is de leerling terecht niet meer toegelaten tot de school, maar daarbij is geen regie gevoerd bij het komen tot een passend onderwijsaanbod.

Datum: 23 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109102

Verzoek om schorsing van overplaatsing is bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen. Er lijkt sprake te zijn van een overplaatsing waarvoor de procedure niet juist is gevolgd.

Datum: 23 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109156

Geschil over voorgenomen verwijdering wegens onveiligheid ongegrond. De school heeft zorgvuldig onderzoek gedaan.

Datum: 20 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109110

Geschil over voorgenomen verwijdering wegens onveiligheid ongegrond. De school heeft zorgvuldig onderzoek gedaan.

Datum: 20 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109109

Het beroep tegen een schorsing als ordemaatregel kennelijk niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep.

Datum: 20 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108962

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven vanwege inhoudelijke en formele tekortkomingen.

Datum: 18 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109092