Uitspraken

Resultaten

10 van 4346 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart. (zie ook 2012015940)

Datum: 06 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015941

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 03 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015181

Leerling (groep 6) van een reguliere basisschool krijgt vanaf de start op die school (individuele) begeleiding vanwege zijn gedrag. Het swv kent een tlv-so toe, omdat school niet meer tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 03 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021017326

Bezwaar tegen indeling in de generieke functie Onderwijsassistent (schaal 5) ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden niet veranderen.

Datum: 03 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021014257

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond omdat daarvoor voldoende reden was.

Datum: 03 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015511

Klacht over verstrekken van informatie aan gescheiden ouder is gegrond. De school had naast de rapporten van de zoon, ook de rapporten van de dochter moeten verstrekken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009340

Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109567

Geschil over verwijdering. De Commissie is kennelijk onbevoegd het verzoek in behandeling te nemen omdat het gaat over een particuliere school.

Datum: 30 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021018416

Klacht over handelen van en bejegening door de groepsleerkracht en een vermeende melding of informatieverstrekking aan Veilig Thuis. De groepsleerkracht heeft ten dele klachtwaardig gehandeld.

Datum: 30 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021015643

Klacht over onveilige onderwijsomgeving en onvoldoende ondersteuning ongegrond.

Datum: 26 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021003664