Uitspraken

Resultaten

10 van 19 resultaten weergegeven

Beschikking Ondernemingskamer inzake instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden

Datum: 01 juni 2021
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108846 in een nalevingsgeschil over vergoeding van kosten van rechtsbijstand. OMR niet-ontvankelijk.

Datum: 19 augustus 2020
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108929 in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten tot het aangaan van een duurzame samenwerking, met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract.

Datum: 13 augustus 2020
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108866 in een advies- en nalevingsgeschil over de begroting en een nalevingsgeschil over vergoeden kosten voor het raadplegen van een deskundige en het voeren van rechtsgedingen

Datum: 08 april 2020
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108477 in een instemmingsgeschil tussen de PMR en het bevoegd gezag over de benoeming van een hoofdconciërge.

Datum: 24 oktober 2019
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS (108365) in een nalevingsgeschil over het niet vergoeden van kosten rechtsbijstand van de OMR

Datum: 01 mei 2019
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in een adviesgeschil (107952) over de wijziging van een duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag.

Datum: 10 januari 2019
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in een adviesgeschil (108145) over het inzetten van een procedure tot ontslag van de bestuurder.

Datum: 09 oktober 2018
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in een nalevingsgeschil (107962) over de vergoeding van de kosten van advisering door een deskundige.

Datum: 25 september 2018
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 107381 over de beperking van het passief kiesrecht in het reglement

Datum: 22 februari 2017
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam