Uitspraken

Resultaten

10 van 19 resultaten weergegeven

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in instemmingsgeschil 106275 over fusie scholen

Datum: 20 juli 2015
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 106563 over de vraag of invoering nieuwe digitale rekenmethode een wijziging van het schoolplan is

Datum: 13 juli 2015
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG medezeggenschap Hoger Onderwijs (105416)

Datum: 01 november 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Arrest Ondernemingskamer over sluiting nevenvestiging en vordering tot naleving Wms m.b.t. vergoeden kosten van rechtsbijstand

Datum: 17 juli 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Arrest Ondernemingkamer inzake vordering tot naleving WMS m.b.t. vergoeding kosten rechtsbijstand (104913)

Datum: 17 april 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104527 over recht op informatie en inlichtingen, de medezeggenschapsstructuur en kosten rechtsbijstand

Datum: 01 april 2011
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104010 m.b.t. medezeggenschapsstructuur, vaststelling medezeggenschapsdocumenten, inhoud medezeggenschapsreglement, adviesrecht benoeming schoolleider

Datum: 12 juli 2010
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104148 over reglementsbepaling en termijn van instemming

Datum: 10 maart 2010
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Arrest Ondernemingskamer inzake vordering tot naleving WMS m.b.t. vergoeding kosten rechtsbijstand (17 juli 2008)

Datum: 17 juli 2008
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam