Uitspraken

Resultaten

10 van 18 resultaten weergegeven

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 106563 over de vraag of invoering nieuwe digitale rekenmethode een wijziging van het schoolplan is

Datum: 13 juli 2015
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG medezeggenschap Hoger Onderwijs (105416)

Datum: 1 november 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Arrest Ondernemingskamer over sluiting nevenvestiging en vordering tot naleving Wms m.b.t. vergoeden kosten van rechtsbijstand

Datum: 17 juli 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Arrest Ondernemingkamer inzake vordering tot naleving WMS m.b.t. vergoeding kosten rechtsbijstand (104913)

Datum: 17 april 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104527 over recht op informatie en inlichtingen, de medezeggenschapsstructuur en kosten rechtsbijstand

Datum: 1 april 2011
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104010 m.b.t. medezeggenschapsstructuur, vaststelling medezeggenschapsdocumenten, inhoud medezeggenschapsreglement, adviesrecht benoeming schoolleider

Datum: 12 juli 2010
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104148 over reglementsbepaling en termijn van instemming

Datum: 10 maart 2010
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Arrest Ondernemingskamer inzake vordering tot naleving WMS m.b.t. vergoeding kosten rechtsbijstand (17 juli 2008)

Datum: 17 juli 2008
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam