Uitspraken

Resultaten

10 van 137 resultaten weergegeven

Klacht over onveilige onderwijsomgeving en onvoldoende ondersteuning ongegrond.

Datum: 26 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021003664

Klacht over een angstcultuur op school, pesten en de wijze van omgang met persoonsgegevens ongegrond.

Datum: 23 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109542

Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Datum: 21 juli 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002278

Klacht over creëren onveilige situatie ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden.

Datum: 08 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000925

Klacht over pesten, het niet langer mogen deelnemen aan een interne plusklas, de wijze van dossieropbouw en de wijze van klachtafhandeling ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002509

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109166

Klacht over pesten, onheuse bejegening, melding Veilig Thuis en onderwijskundig rapport ongegrond.

Datum: 12 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109524

Klacht over onprofessionele begeleiding en over niet adequaat informeren over een inhoudelijk onjuiste melding bij Veilig Thuis. De school had eerst advies moeten vragen bij Veilig Thuis en de vader vooraf moeten informeren over de definitieve melding.

Datum: 31 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Publicatienummer: 109574

Klacht over vermeend pestgedrag deels gegrond. De school had eerder actie moeten ondernemen.

Datum: 10 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109589

Klacht over een onveilige onderwijsomgeving ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld om een veilige onderwijsomgeving te waarborgen.

Datum: 03 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109477