Uitspraken

Resultaten

10 van 136 resultaten weergegeven

Klacht over onveilige schoolomgeving, omdat school informatie over leerlingen heeft gedeeld met de vader die eerst geen en later wel ouderlijk gezag had.

Datum: 04 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108450

Klacht over onveilige schoolomgeving niet-ontvankelijk. Als een onafhankelijke interne klachtencommissie advies heeft uitgebracht, kan de LKC de klacht niet meer beoordelen.

Datum: 17 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108405

Klacht over pesten is gegrond. Het niet inzetten van het pestprotocol is onvoldoende gecommuniceerd met ouders.

Datum: 13 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108325

Klacht over veilige schoolomgeving. Ingeval van pesten moet de school de betrokken leerlingen en ouders informeren over de manier waarop de school het pesten aanpakt.

Datum: 17 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108210

Klacht over pesten en onveilige schoolomgeving deels gegrond.

Datum: 22 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108002

Klacht over pesten door leerlingen, buiten de klas plaatsen van de leerling en hardhandige behandeling door leerkracht ongegrond.

Datum: 20 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107755

De klacht over het niet serieus nemen van ouders is gedeeltelijk gegrond, omdat het de school niet is gelukt tot de kern van de problematiek door te dringen.

Datum: 14 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107713

Klacht over onveilige werkomgeving. Een werkgever moet actie ondernemen als een werknemer een situatie als zeer heftig ervaart.

Datum: 10 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107902

Klacht over melding Veilig Thuis. School mocht zorgmelding doen en heeft het welbevinden van de leerling serieus genomen.

Datum: 02 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107770

De klacht over een onveilige schoolomgeving is ongegrond omdat de school adequaat heeft opgetreden tegen het pesten van een leerling.

Datum: 17 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107717