Uitspraken

Resultaten

10 van 136 resultaten weergegeven

Het oplopen van een verwonding op school wil nog niet te zeggen dat er sprake was van een voor de leerling onveilige schoolomgeving.

Datum: 05 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106900

Van elkaar losstaande incidenten rond een leerling kunnen in dit geval niet als pesten worden gezien; de school heeft adequaat gereageerd op signalen van de ouders.

Datum: 04 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106871

De school die conform het pestprotocol een aantal maatregelen tegen pesten heeft genomen, waarbij het pestgedrag binnen enkele maanden niet meer plaatsvond, heeft professioneel en adequaat gehandeld.

Datum: 27 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106653

De school had meer proactief moeten reageren na een melding dat de leerling werd gepest en buitengesloten.

Datum: 07 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106811

Het opleggen van een schoolverbod en het onder dreiging van een verwijderingsprocedure laten tekenen van een overeenkomst over omgangsvormen zijn te zware maatregelen. Directeur heeft voldoende zorg gedragen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 07 oktober 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106760

Bij mogelijk pesten moet een school het pestprotocol toepassen.

Datum: 26 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106767

School en bestuur hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving, door niet tijdig en adequaat te reageren op signalen en klachten over pestgedrag. Niet tonen van medeleven en verstrekken van informatie aan nieuwe school is niet klachtwaardig.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106704

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Directeur treedt niet de-escalerend op en bestuur handelt niet zorgvuldig bij verwijdering leerling.

Datum: 02 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106652

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543