Uitspraken

Resultaten

10 van 136 resultaten weergegeven

Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

Datum: 27 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105106

Klacht ouders over gebrekkige begeleiding en zonder overleg verstrekken van signalen over thuissituatie aan derden; VO

Datum: 12 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105034

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Klacht over niet bieden van een veilige leeromgeving; PO

Datum: 22 augustus 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104970

Klachten over optreden tegen pesten en afhandelen klacht hierover; VO

Datum: 25 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104910

Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en klachtafhandeling; PO

Datum: 09 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104834

Klacht over pesten en niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 07 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104763

Klacht over onveilige schoolomgeving wegens pesten en gebrekkig toezicht op het schoolplein; VO

Datum: 06 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104570

Klacht over pesten; VO

Datum: 04 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104603

Klacht over pesten en een onveilig schoolklimaat; VO

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104463