Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Vanwege het gedrag van de leerling, dat ernstig en structureel van aard is, heeft de school de leerling mogen verwijderen.

Datum: 13 januari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022017689

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende de regie genomen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het vinden van een passende onderwijssetting.

Datum: 17 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015974

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Datum: 09 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021017227

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 03 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015181

Geschil over verwijdering. De Commissie is kennelijk onbevoegd het verzoek in behandeling te nemen omdat het gaat over een particuliere school.

Datum: 30 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021018416

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft zich onvoldoende ingespannen om met de moeder in gesprek te gaan over het plan van aanpak in het kader van de Variawet.

Datum: 22 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014356

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft de leerling wegens onvoldoende resultaten mogen verwijderen.

Datum: 05 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014554

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld conform de regels van passend onderwijs.

Datum: 29 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013465

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De beslissing is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 19 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014455

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 18 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012376