Uitspraken

Resultaten

10 van 49 resultaten weergegeven

Klacht over niet naleven procedure omtrent schorsing en verwijdering; VO

Datum: 10 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105988

Klacht over verwijdering leerling en de bezwaarprocedure; PO

Datum: 06 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105928

Klacht over (fysiek handelen bij) begeleiding van leerling en over mogelijke verwijdering; PO

Datum: 07 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105594

Klacht over verwijdering; VSO

Datum: 14 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105746

Klacht over verkeerde informatie over herkansing en over uitschrijven student; BVE

Datum: 23 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105665

Klacht over bejegening ouder, schorsing en voorgenomen verwijdering; VO

Datum: 01 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104938

Klacht over dreigement verwijdering probleemleerling en over afgifte informatie; PO

Datum: 25 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104817

Klacht over naar huis sturen en verwijderen leerling; VO

Datum: 05 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104550

Klacht over begeleiding van een leerling door een invalleerkracht bij een REC4-school, het niet meer toelaten van deze leerling, de communicatie en de wijze waarop het bevoegd gezag de klacht heeft behandeld; SO

Datum: 30 september 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104498

Klacht over toegangsontzegging van leerling; PO

Datum: 15 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104499