Uitspraken

Resultaten

10 van 3838 resultaten weergegeven

Klachten over klassenindeling, voorlopig schooladvies en geen inzage in het leerlingdossier ongegrond. De school heeft bij de klassenindeling kenbaar het belang van de leerling gewogen.

Datum: 7 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108892

Klachten over beoordeling profielwerkstuk en over bejegening en communicatie niet-ontvankelijk; klacht over begeleiding bij maken profielwerkstuk ongegrond.

Datum: 6 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108803

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Het bevoegd gezag stelt het opp vast en mag medewerking van de ouders verlangen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 3 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109039

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). Moeder heeft belang bij behandeling bezwaar gericht tegen motivering tlv; tlv kan in stand blijven mits voorzien van twee afzonderlijke deskundigenverklaringen en aangepaste motivering.

Datum: 2 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109028

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ontvankelijk en gegrond. De feitelijke situatie is met verwijdering gelijk te stellen en de school heeft geen ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Datum: 2 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109014

Klacht over het vermoeden van machtsmisbruik en belangenverstrengeling ongegrond. Klagers hebben dit niet onderbouwd.

Datum: 20 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108823

Klacht over school niet-ontvankelijk. De leerling is al te lang van school af.

Datum: 20 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109052

Klacht van werkneemster kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 20 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109044

Instemmingsgeschil met de GMR over voorgenomen besluiten tot het aangaan van een duurzame samenwerking met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract. Het bevoegd gezag krijgt toestemming de besluiten te nemen.

Datum: 19 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108929

Klacht over begeleiding gegrond. De school heeft de begeleiding niet gestructureerd vormgegeven. Klacht over leerlingdossier en informatieverstrekking aan vervolgonderwijs ongegrond.

Datum: 19 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108820