Uitspraken

Resultaten

10 van 4419 resultaten weergegeven

Klacht over totstandkoming cijfer voor een praktijkopdracht ongegrond. Klacht over afhandeling bezwaar tegen het cijfer en klacht over het niet geven van toegang tot Teams-account van de leerling gegrond.

Datum: 11 mei 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019768

Bezwaar tegen een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven omdat het speciaal onderwijs passend is, gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 11 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022026500

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv-so kan niet in stand blijven, omdat de deskundigenverklaringen niet voldoen, goede motivering ontbreekt en onduidelijk is of de leerling op het so is aangewezen.

Datum: 10 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022026204

Klacht over het niet plaatsen van een leerling in de plusklas van de school ongegrond. De school had goede redenen om de leerling verrijking aan te bieden in de reguliere klas.

Datum: 09 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022005215

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is aangewezen op een andere onderwijssetting (dagbesteding) en een ander type begeleiding dan de school kan bieden.

Datum: 09 mei 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024982

Geschil over instemmingsrecht universiteitsraad (UR) over wijziging taakbelastingsbeleid. Het instellingsbestuur dient de wijziging aan de UR ter instemming voor te leggen.

Datum: 09 mei 2022
Sector: Wetenschappelijk onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Publicatienummer: 2022018613

Klacht over ongewenst gedrag van collega's in een ondernemingsraad kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 05 mei 2022
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022026731

Klacht over discriminatie kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is al behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie.

Datum: 05 mei 2022
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022029140

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld volgens de wetgeving over passend onderwijs.

Datum: 03 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022025114

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid tot het besluit komen om de leerling te verwijderen vanwege de ernst van het gedrag.

Datum: 02 mei 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022026765