Uitspraken

Resultaten

10 van 4090 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen de functie directeur schaal D12 ongegrond.

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109413

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109519)

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109518

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109518)

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109519

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 13 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109431

Klacht over begeleiding van leerling kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 13 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109517

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing afgewezen. De schorsing eindigt op korte termijn en er ligt een voornemen tot een nieuwe schorsing.

Datum: 8 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109616

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan niet in stand blijven omdat deze onvoldoende grond heeft.

Datum: 7 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109557

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het niet binnen zes weken na het voorgenomen besluit is ingediend.

Datum: 6 januari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109566

Klacht over informatieverstrekking deels gegrond. De school informeerde de gezinsvoogd ten onrechte over de lopende klachtprocedure.

Datum: 5 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109371

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het is niet aannemelijk dat het melden van misstanden door ouders en hun zoon heeft geleid tot het besluit om de zoon niet te bevorderen.

Datum: 4 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109484