Uitspraken

Resultaten

10 van 4214 resultaten weergegeven

Klacht over onder meer het niet bieden van passend onderwijs aan de leerling, het zonder toestemming contact opnemen met zorgverleners, niet transparant zijn over het opp en het opleggen van beperkingen in communicatie ongegrond.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000496

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007690

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021009736

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot het schooladvies praktijkonderwijs kunnen komen.

Datum: 15 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021008086

Instemmingsgeschillen in vereenvoudigde behandeling. De verzoeken van de OMR zijn kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond.

Datum: 15 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021009175

Klacht over verwijdering van communicatie-app en school- en pleinverbod ongegrond. Klacht over MR-verkiezingen niet-ontvankelijk. De school heeft in redelijkheid een school- en pleinverbod kunnen opleggen.

Datum: 14 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000232

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte en onvoldoende verbeterde schoolresultaten.

Datum: 14 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007294

Beroep tegen berisping gegrond, omdat de feiten die daaraan ten grondslag liggen niet zijn komen vast te staan. Beroep tegen de disciplinaire overplaatsing niet-ontvankelijk, omdat de wijziging standplaats een vrijwillig karakter heeft.

Datum: 13 juli 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021007591

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is inmiddels toegelaten tot de school.

Datum: 8 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021009043

Klacht over onder meer begeleiding, een melding bij Veilig Thuis en klachtbehandeling. De school had beter moeten motiveren waarom de leerling niet aan de digitale individuele begeleiding mocht deelnemen.

Datum: 6 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109472