Uitspraken

Resultaten

10 van 4213 resultaten weergegeven

Klacht over lief en leed beleid niet-ontvankelijk. De ex-werknemer heeft geen bijzonder belang bij behandeling van de klacht.

Datum: 6 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109648

Adviesgeschil over benoeming rector. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 30 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021002080

Klacht over uitschrijven van opleiding ongegrond. Het ROC heeft de student tijdig gewaarschuwd wat de gevolgen waren van het niet ondertekenen van de onderwijsovereenkomst.

Datum: 25 juni 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109681

Klacht over het geven van fysiek onderwijs aan alle leerlingen van groep 8 tijdens de lockdown gegrond. De school heeft niet gemotiveerd waarom sprake was van een groep met kwetsbare leerlingen.

Datum: 25 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109691

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 24 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005347

Klacht over het toekennen van het cijfer 1 en het uitsluiten van een herkansingsmogelijkheid voor een pta toets ongegrond. De beslissing is zorgvuldig tot stand gekomen en voldoende onderbouwd.

Datum: 23 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021006436

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had onderzoek moeten doen naar het gedrag van de leerling om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 23 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021006106

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Datum: 22 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005314

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende grond voor overplaatsing.

Datum: 18 juni 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021007954

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voorgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv-vso kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende duidelijk is dat vso passend is.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021006667