Uitspraken

Resultaten

10 van 4318 resultaten weergegeven

Leerling (groep 6) van een reguliere basisschool krijgt vanaf de start op die school (individuele) begeleiding vanwege zijn gedrag. Het swv kent een tlv-so toe, omdat school niet meer tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 03 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021017326

Klacht over verstrekken van informatie aan gescheiden ouder is gegrond. De school had naast de rapporten van de zoon, ook de rapporten van de dochter moeten verstrekken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009340

Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109567

Klacht over handelen van en bejegening door de groepsleerkracht en een vermeende melding of informatieverstrekking aan Veilig Thuis. De groepsleerkracht heeft ten dele klachtwaardig gehandeld.

Datum: 30 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021015643

Geschil over verwijdering. De Commissie is kennelijk onbevoegd het verzoek in behandeling te nemen omdat het gaat over een particuliere school.

Datum: 30 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021018416

Klacht over onveilige onderwijsomgeving en onvoldoende ondersteuning ongegrond.

Datum: 26 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021003664

Klacht over personeelswisselingen op school en het delen van informatie met een derde. De school heeft tijdig een vertrekkend personeelslid vervangen.

Datum: 26 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021014191

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verleend. De werkgever heeft voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Datum: 25 november 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021016205

Beroep tegen vrijstelling van werkzaamheden gegrond. Er is sprake van schorsing waarbij de vereiste formaliteiten niet in acht zijn genomen.

Datum: 25 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021017590

Klacht over begeleiding en verzuimmelding bij leerplichtambtenaar. Een school mag verzuim melden bij de leerplichtambtenaar als de leerling te vaak afwezig is zonder gegronde reden.

Datum: 23 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021004522