Uitspraken

Resultaten

10 van 4383 resultaten weergegeven

102314 Ontslag wegens onvoldoende functioneren/plichtsverzuim en Ontslag gebaseerd op twee gronden: onvoldoende functioneren en plichtsverzuim.

Datum: 28 januari 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)

Beroep tegen verklaring einde dienstverband i.v.m. FPU

Datum: 28 januari 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102165

102164 Klacht wegens seksuele intimidatie

Datum: 21 januari 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Verzoek voorlopige voorziening opheffing schorsing

Datum: 21 januari 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102230

102039 Beroep tegen deeltijdontslag HBO

Datum: 14 januari 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 13 januari 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102024

02.081; PO

Datum: 08 januari 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bezwaar tegen de waardering als BVE-docent 10

Datum: 06 januari 2003
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 102108

Bezwaar tegen waardering als docent met maximumschaal 11; HBO

Datum: 06 januari 2003
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 102066

Bezwaar docent 10 tegen waardering als BVE-docent 10

Datum: 06 januari 2003
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 102069