Uitspraken

Resultaten

10 van 3973 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 21 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109319

Adviesgeschil over benoeming bestuurder. Verzoek van de MR niet-ontvankelijk omdat het bevoegd gezag het besluit tot benoeming heeft ingetrokken. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 16 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109347

Het verzoek van de oudergeleding van de GMR (OGMR) om het bevoegd gezag te verbieden uitvoeringshandelingen te verrichten ten aanzien van de invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel komt niet voor toewijzing in aanmerking. (zie ook 109340)

Datum: 14 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109345

Instemmingsgeschil over invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel. Vanwege zwaarwegende omstandigheden krijgt het bevoegd gezag toestemming het besluit te nemen. (zie ook 109345)

Datum: 14 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109340

Klacht over een school- en pleinverbod, een melding bij Veilig Thuis en een verwijderingsbesluit. Voordat een school deze maatregelen oplegt en overgaat tot een melding bij Veilig Thuis moet een ouder in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord.

Datum: 14 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108862

Geschil over opp. Verzoek deels niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend. Voor het overige is het verzoek ongegrond, omdat de school voldoende begeleiding heeft geboden en de gewijzigde uitstroombestemming voldoende heeft onderbouwd.

Datum: 13 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109114

Werkgever past cao mbo niet goed toe door werknemer lesgevende taken op te dragen, ondanks dat de werknemer is benoemd als docent. Geschil over het bovenformatief verklaren werknemer niet-ontvankelijk.

Datum: 10 juli 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109127

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 10 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109303

Klacht over niet verstrekken gespreksverslagen ongegrond. De vader heeft geen recht op de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken.

Datum: 8 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109077

Klacht over onveilige werkomgeving ongegrond. De schooldirecteur en de bestuurder hebben met hun aanpak van de situatie adequaat en naar hun mogelijkheden gehandeld.

Datum: 8 juli 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109208