Uitspraken

Resultaten

10 van 4089 resultaten weergegeven

Klacht over plaatsing van een leerling in een combinatiegroep. De school moet kunnen motiveren hoe de belangen van de leerling in de heroverweging zijn gewogen.

Datum: 15 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109451

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven.

Datum: 14 december 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109488

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft de begeleiding van de leerling te weinig cyclisch vormgegeven.

Datum: 14 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109493

Bezwaar tegen functiewaardering als leerlingbegeleider A, schaal 9.

Datum: 11 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109295

Klacht over kwaliteit van onderwijs en beëindigen opleiding piloot. De opleiding heeft bij de beëindiging van de opleiding niet het eigen beleid gevolgd.

Datum: 9 december 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109263

Klacht over begeleiding, bejegening, schorsing en communicatie. De schorsing is onzorgvuldig en de school had beter moeten communiceren.

Datum: 7 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109363

Klacht over onveilige werkomgeving en niet optreden tegen pesten niet-ontvankelijk vanwege verjaring.

Datum: 7 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109399

De handhaving van de indeling in de functie van Docent 11 is juist.

Datum: 7 december 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109294

Klacht over zorgplicht en behandeling leerlingen, veilige schoolomgeving en melding Veilig Thuis ongegrond. De school heeft twee scholen bereid gevonden de leerlingen te plaatsen.

Datum: 7 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109248

Beroep tegen overplaatsing gegrond. De werkgever heeft geen juiste belangenafweging gemaakt.

Datum: 4 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109461