Uitspraken

Resultaten

10 van 4214 resultaten weergegeven

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een formatietekort wegens teruglopend leerlingenaantal waarbij een gedeeltelijke overplaatsing noodzakelijk is voor baanbehoud.

Datum: 7 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021004093

Klacht over adviseur passend onderwijs ongegrond. De adviseur passend onderwijs heeft correct gehandeld.

Datum: 4 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109690

Beschikking Ondernemingskamer inzake instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden

Datum: 1 juni 2021
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 1 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006337

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering leerling van een cluster 2 school. Verzoeken ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000760

Geschil over een voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De verwijdering van een leerling wegens het gedrag van vader mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn.

Datum: 24 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003037

Bezwaar tegen waardering functie adjunct-directeur met schaal A11 gegrond.

Datum: 21 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109627

Klacht over verstrekken informatie aan nieuwe basisschool. De vorige school van de leerling mag telefonisch informatie delen, maar moet de ouders daar wel over informeren.

Datum: 20 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000661

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Geschil over toelating. Verzoek niet-ontvankelijk. Geen belang bij de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Datum: 17 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002047