Uitspraken

Resultaten

10 van 4318 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping gegrond. Door omstandigheden waaronder het verzuim is gepleegd en de rol van de werkgever hierin, was een maatregel niet op zijn plaats.

Datum: 12 november 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021008680

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven omdat so cluster 3 passend voor de leerling is.

Datum: 11 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021016072

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft de leerling wegens onvoldoende resultaten mogen verwijderen.

Datum: 05 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014554

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld conform de regels van passend onderwijs.

Datum: 29 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013465

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen naar 6 vwo.

Datum: 27 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021012675

Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). Het besluit kan in stand blijven omdat binnen het sbo aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voldaan.

Datum: 27 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021014653

Nalevingsverzoeken afgewezen en een nalevingsverzoek niet-ontvankelijk. Correctie van informatie niet nodig voor vervullen taak MR en voor nalevingsverzoek is geen ruimte als specifieke bepaling uit de wet toegepast kan worden.

Datum: 26 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021010726

Klacht over totstandkoming cijfer en behandeling van beroep hierover bij de examencommissie gegrond. De docent had moeten communiceren dat sprake was van een voorlopig cijfer.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010792

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond. Het opp is niet in overleg met ouders geëvalueerd en bijgesteld naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011782

Geschil weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de school op dit moment geen passende school is voor de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012112