Uitspraken

Resultaten

10 van 4213 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109649/109654)

Datum: 17 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109629

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109629/109654)

Datum: 17 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109649

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 niet-ontvankelijk. (zie 109629/109649)

Datum: 14 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109654

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Het verzoek is niet binnen zes weken na het besluit ingediend.

Datum: 12 mei 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003895

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is toegelaten tot de school.

Datum: 12 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002344

Klacht over het niet meewerken aan het vinden van een school voor vo ongegrond. Alleen in bijzondere gevallen kan er reden bestaan om van de basisschool een proactieve houding te verwachten in het proces van het vinden van een school voor vo.

Datum: 11 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109657

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen.

Datum: 10 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002773

Geschil over feitelijke verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om passend onderwijs aan de leerling te bieden.

Datum: 10 mei 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000331

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet verleend. De werkgever heeft onvoldoende herplaatsingsinspanningen verricht.

Datum: 7 mei 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021001519

Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een pta toets. Het toekennen van het cijfer 1 is een ingrijpend besluit en moet daarom deugdelijk en gemotiveerd worden onderbouwd.

Datum: 3 mei 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021004885