Uitspraken

Resultaten

10 van 4419 resultaten weergegeven

Klacht over bejegening door de directeur, fysiek ingrijpen door leerkrachten en over een Veilig Thuis-melding ongegrond.

Datum: 17 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020626

Klacht over fysiek optreden tegen een leerling, schorsing, Veilig Thuis-melding en ontbreken van een ontwikkelingsperspectief deels gegrond. De school had gezien de eigen leerlijn en de thuisproblematiek van de leerling een opp moeten opstellen.

Datum: 14 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020032

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. De school had een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij het samenwerkingsverband moeten aanvragen.

Datum: 14 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021979

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan niet in stand blijven, omdat deskundigenverklaringen niet voldoen, goede motivering ontbreekt en onduidelijk is of de leerling op het vso is aangewezen.

Datum: 11 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022021550

Klacht over pesten ongegrond. Het staat niet vast dat sprake was van structureel pestgedrag en de school heeft adequaat gehandeld naar aanleiding van de signalen.

Datum: 10 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022018118

Klacht over een afgewezen verzoek tot overplaatsing naar een andere klas. De school mocht overplaatsing weigeren.

Datum: 08 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016469

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid tot het besluit komen om de leerling te verwijderen vanwege de ernst van de vechtpartij.

Datum: 07 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022018712

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht en over melding bij Veilig Thuis. De leerkracht heeft niet klachtwaardig gehandeld. De school had voor de melding met ouders in gesprek moeten gaan en zich een beter beeld van de situatie moeten vormen.

Datum: 03 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016303

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De leerling heeft structureel meer begeleiding nodig op verschillende vakgebieden dan binnen het regulier onderwijs kan worden geboden.

Datum: 02 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022022870

Klacht over niet bevorderen en verstrekken van overgangsbewijs van 3 naar 4 havo ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten de leerling niet te bevorderen. Een overgangsbewijs kan de school dan niet verstrekken.

Datum: 28 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016633