Uitspraken

Resultaten

10 van 4318 resultaten weergegeven

Klacht dat roc onvoldoende actie ondernam na ontslag van de student bij zijn leerbedrijf is ongegrond.

Datum: 22 oktober 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021007096

Klacht over grof taalgebruik leerkracht en achterhouden van informatie door schooldirecteur ongegrond.

Datum: 20 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006535

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De beslissing is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 19 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014455

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 18 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012376

Geschil over toelating leerling tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) had de ondersteuningsbehoefte van de leerling beter moeten onderzoeken.

Datum: 15 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013036

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing gegrond. De werkgever heeft onvoldoende onderbouwd waarom hij is afgeweken van het advies van de (interne) klachtencommissie om de werknemer geen maatregel op te leggen.

Datum: 15 oktober 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 2021007987

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 14 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021014587

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp) en voorgenomen verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang voor inhoudelijke behandeling.

Datum: 14 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012805

Geschil over voorgenomen verwijdering en ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoeken ongegrond. De school kan de intensieve begeleiding aan de leerling niet langer bieden. Het opp is in overleg opgesteld en gebruikt voor ondersteuning van de leerling.

Datum: 14 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011419

Klacht over de Veilig Thuismelding deels gegrond. Klachten over plaatsing op observatiegroep, ingezette hulp, advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door school ongegrond.

Datum: 07 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002311