Uitspraken

Resultaten

10 van 4318 resultaten weergegeven

Klacht over onvoldoende begeleiding na profielwisseling en ongeldig verklaren online afgenomen toets. Wanneer een toets ongeldig wordt verklaard moet de beslissing deugdelijk worden gemotiveerd.

Datum: 06 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109563

Klacht over terugkeer leerkracht, die een relatie met de moeder van beide leerlingen heeft, ongegrond. De terugkeer van de leerkracht is van voldoende waarborgen voorzien.

Datum: 06 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021008614

Bezwaar tegen indeling als Onderwijsassistent B (schaal 5) is gegrond. De werkzaamheden rechtvaardigen een indeling in een functie op het niveau van schaal 7.

Datum: 05 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021008416

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (sbo). Het besluit kan niet in stand blijven, omdat speciaal onderwijs (so) cluster 3 passend voor de leerling is.

Datum: 04 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021012541

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven, omdat de leerling op dit moment het meest gebaat is bij onderwijs op het vso.

Datum: 01 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021013003

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven omdat de leerling binnen het vso de ondersteuning zal ontvangen die hij nodig heeft.

Datum: 01 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021013107

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 29 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021014125

Klacht over begeleiding leerling ongegrond. Klacht over schorsing en onderwijs tijdens schorsing en over aanvraag toelaatbaarheidsverklaring gegrond. De schorsing heeft langer dan de wettelijke toegestane termijn geduurd.

Datum: 29 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021007327

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 28 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021015115

Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109176