Uitspraken

Resultaten

10 van 4419 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De leerling kan pas definitief worden verwijderd nadat een passende school is gevonden.

Datum: 09 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022019966

Klacht over informatieverstrekking aan gezinsvoogd en bejegening door directeur. De school mocht informatie verstrekken en de informatie was niet onjuist.

Datum: 07 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022010529

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing en wedertewerkstelling afgewezen. De Voorzitter ziet daartoe onvoldoende aanleiding.

Datum: 07 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022022672

Beroep tegen twee schorsingen ongegrond, de ernst van de klachten over de werknemer en zijn reactie daarop vormen voldoende grond voor de schorsingen.

Datum: 04 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022019900/2022021253

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond omdat er onvoldoende reden voor was.

Datum: 02 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022018646

Klacht over optreden leerkracht en directeur. De school moet ouders schriftelijk op de hoogte brengen van belangrijke onderwijskundige en organisatorische veranderingen.

Datum: 01 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022008120

Klacht over onjuiste informatieverstrekking en klachtafhandeling deels gegrond. Het samenwerkingsverband had de klacht over de verstrekte informatie zorgvuldiger moeten behandelen.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022007426

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om met ouders op overeenstemming gericht overleg (oogo) te voeren.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022019372

Klacht over fysiek handelen leerkracht ongegrond. Het beetpakken van de pols van de leerling was in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022017557

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft in de procedure om tot een ontwikkelingsperspectief te komen niet gehandeld conform de regels van passend onderwijs.

Datum: 27 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022018844