Uitspraken

Resultaten

10 van 4240 resultaten weergegeven

Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een pta toets. Het toekennen van het cijfer 1 is een ingrijpend besluit en moet daarom deugdelijk en gemotiveerd worden onderbouwd.

Datum: 03 mei 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021004885

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een bijgesteld opp.

Datum: 30 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002179

Klacht over sluiting cluster 2 school vanwege lockdown gedeeltelijk gegrond. De school heeft in redelijkheid tot sluiting van de school kunnen besluiten, maar het schoolbestuur had over het beleid moeten communiceren.

Datum: 28 april 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109699

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder. De school moet in de belangenafweging duidelijk maken waarom het belang van de leerling zich tegen informatieverstrekking verzet.

Datum: 22 april 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109689

Klacht niet ontvankelijk. Het is niet aan de klachtencommissie om de plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs te beoordelen.

Datum: 21 april 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002806

Bezwaar tegen waardering functie medewerker administratief en secretarieel A, met schaal 4 gegrond.

Datum: 16 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109617

Bewaar tegen waardering functie medewerker administratief en secretarieel A, met schaal 4 gegrond.

Datum: 16 april 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109602

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan in stand blijven omdat het sbo passend voor de leerling is.

Datum: 14 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021001321

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan in stand blijven, omdat de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 13 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109702

Bezwaar tegen waardering functie medewerker administratief en secretarieel A, met schaal 4 gegrond.

Datum: 13 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109607