Datum uitspraak: 21-12-2000
Nummer uitspraak: 00.072
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Nalatigheid bij verstrekken informatie ten aanzien van gedrag zoon; deels gegrond; PO.