Datum uitspraak: 17-11-2000
Nummer uitspraak: 00.056
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht over de wijze waarop een leerling van het basisonderwijs van school is verwijderd; klacht gegrond; PO.