Datum uitspraak: 27-04-2001
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Communicatie met bevoegd gezag in verband met SBO-verwijzing, klachtafhandeling; (groten)deels ongegrond; PO.