Datum uitspraak: 29-05-2001
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Niet nakomen van afspraak met betrekking tot overslaan klas, onheuse bejegening; deels gegrond, deels ongegrond; PO.