Datum uitspraak: 14-08-2001
Nummer uitspraak: 01.034
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Directie heeft nagelaten juiste overgangsbeslissing te nemen alsmede tijdig een verklaring van geen bezwaar af te geven dat de leerling elders in de regio wel in 4 vwo geplaatst werd; het bevoegd gezag heeft onvoldoende toezicht gehouden op de nalatigheid van de directie en geen aansprakelijkheid aanvaard voor de ontstane schade.; ongegrond; VO