Datum uitspraak: 03-09-2002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De directeur is bij het bepalen van de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar afgeweken van de in de schoolgids opgenomen criteria en is tekortgeschoten in de informatievoorziening over de groepsindeling; klacht ongegrond voor wat betreft het afwijken van de criteria, gegrond inzake het informeren van de ouders; PO, versnelde behandeling.

Trefwoorden: