Datum uitspraak: 07-11-2002
Nummer uitspraak: 02.037
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onvoldoende zorgdragen voor het bieden van een veilig schoolklimaat; achterwege blijven van ontwikkeling van beleid ter voorkoming van pesten; klacht gegrond; primair onderwijs.

Trefwoorden: