Datum uitspraak: 12-02-2003
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Leerkracht klaagt over het optreden van het bevoegd gezag en de directeur na vermeend ongewenst gedrag jegens een collega; klacht gegrond; primair onderwijs.