Datum uitspraak: 10-06-2003
Nummer uitspraak: 03.025
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent verstrekt informatie over leerling waarover hij beroepshalve beschikte aan derde; ontbreken van beleid daarover; klachtbehandeling door externe vertrouwenspersoon; het niet alsnog verstrekken van volledige en juiste informatie door de directie; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.