Datum uitspraak: 03-03-2004
Nummer uitspraak: 03.117
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onheuse bejegening door directeur; klachtafhandeling door bevoegd gezag; klachten overwegend gegrond; primair onderwijs.

Trefwoorden: